Zometool Inc. je americká firma vyrábějící stejnojmenné kreativní geometrické stavebnice. Stavebnice jsou určeny pro vytváření komplexních 3D modelů: geometrické mnohostěny, krystaly, molekuly, architektonické a výtvarné objekty. Základním konstrukčním prvkem je mnohostěn o průměru 1,77 cm s trojúhelníkovými, obdelníkovými a pětiúhelníkovými otvory. Těchto otvorů je celkem 62.Zome_ball_greyTyto mnohostěny se vzájemně spojují pomocí různě dlouhých spojek – tyček s odpovídajícím ukončením.Tyčky Zometool

cache_2456670914Zometool nabízí celou řadu možností:

– Modely staveb 3D

– Modelové krajiny

– Molekulární struktury

– Atomy uhlíku

– Platónova tělesa

– Krystaly a kvazikrystaly

– Dlaždice

– Hyperdesetistěn